• 28/4

    Ιστορία της Χειρομαντείας

    Η χειρομαντεία είναι η επιστήμη που προβλέπει την εξέλιξη του ανθρώπου με βάση τα χαρακτηριστικά και τις γραμμές του χεριού. Μπορεί κάποιος, να καταλάβει στοιχεία της προσωπικότητας ενός ατόμου, τάσεις, αλλά και το μέλλον. Η ονομασία της, προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη...

  • 9/2

    Το άγνωστο δαχτυλίδι του Σολομώντα

    Η κρυφή γραμμή της εσωτερικής γνώσης…