14:12
20/3

Τι είναι το κάρμα;

mail to Εκτυπώστε το Αρθρο
Τι είναι το κάρμα;

Παρελθόν και μέλλον γραμμένο στο ίδιο κάρμα. Μήπως όλα τελικά, είναι προδιαγεγραμμένα; Η καρμική αστρολογία δίνει τις απαντήσεις…

Κάρμα στα σανσκριτικά σημαίνει πράξη ή δράση: κάθε πράξη είναι πάντοτε το παράγωγο μιας προγενέστερης η οποία με τη σειρά της είναι καρπός μιας άλλης.
Επομένως το κάρμα μπορεί να είναι θετικό ή αρνητικό.

Αν είναι θετικό αντιπροσωπεύει όλες τις σωστές πράξεις που έχουν γίνει στο παρελθόν και τώρα μπορούν να διευκολύνουν τη ζωή μας.

Αν είναι αρνητικό αντιπροσωπεύει οτιδήποτε έχει μείνει μισό ή ακόμη χειρότερα, έχει γίνει λάθος. Η αλληλουχία των αρνητικών πράξεων τελειώνει όταν εμείς (ή καλύτερα η ψυχή μας) κατανοούμε το βαθύτερο νόημα και αλλάζουμε τον τρόπο συμπεριφοράς.

Η ζωή μας λοιπόν, δεν είναι τίποτε άλλο, από το αποτέλεσμα των πράξεων μας ακόμη κι από προηγούμενες ζωές. Η καρμική αστρολογία μας βοηθά να γνωρίσουμε το κάρμα που κουβαλάμε από αυτές τις ζωές.

Τι είναι ο χάρτης του ουρανού της γέννησης;

Είναι ένας κώδικας που κάθε ζωντανή ύπαρξη κουβαλά μαζί της από τη γέννησή της και αποτελεί το κάρμα του.

Προφανώς δεν μπορούμε να περιμένουμε πως θα μας βοηθήσει να γνωρίσουμε συγκεκριμένα γεγονότα του παρελθόντος. Μας δίνει μόνο ενδείξεις των προηγούμενων εμπειριών που είχαμε και αυτό αρκεί για να ξέρουμε πως θα προσεγγίσουμε το μέλλον.

Πώς βρίσκουμε σε ποιο δεσμό βρισκόμαστε;

Σύμφωνα με την ημερομηνία γέννησής μας, καταλαβαίνουμε από τον πίνακα σε ποιον Βόρειο και Νότιο δεσμό βρισκόμαστε.

Ο Νότιος δεσμός αντιπροσωπεύει συμβολικά τις προηγούμενες εμπειρίες ενώ ο Βόρειος όσα θα συμβούν στην παρούσα ζωή μας. Μπορούμε λοιπόν να πούμε γενικά, ότι ο Νότιος δεσμός συμβολίζει το παρελθόν ενώ Βόρειος το μέλλον.

Τι είναι ο χάρτης του ουρανού της γέννησης;

Είναι ένας κώδικας που κάθε ζωντανή ύπαρξη κουβαλά μαζί της από τη γέννησή της και αποτελεί το κάρμα του.

Προφανώς δεν μπορούμε να περιμένουμε πως θα μας βοηθήσει να γνωρίσουμε συγκεκριμένα γεγονότα του παρελθόντος. Μας δίνει μόνο ενδείξεις των προηγούμενων εμπειριών που είχαμε και αυτό αρκεί για να ξέρουμε πως θα προσεγγίσουμε το μέλλον.

Πώς βρίσκουμε σε ποιο δεσμό βρισκόμαστε;

Σύμφωνα με την ημερομηνία γέννησής μας, καταλαβαίνουμε από τον πίνακα σε ποιον Βόρειο και Νότιο δεσμό βρισκόμαστε.

Ο Νότιος δεσμός αντιπροσωπεύει συμβολικά τις προηγούμενες εμπειρίες ενώ ο Βόρειος όσα θα συμβούν στην παρούσα ζωή μας. Μπορούμε λοιπόν να πούμε γενικά, ότι ο Νότιος δεσμός συμβολίζει το παρελθόν ενώ Βόρειος το μέλλον.

Αstra & Οραμα