Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Η Τεϊομαντεία ανήκει στο κλάδο της μαντείας που ονομάζεται Tasseomancy ή Tasseography. Όταν κάποιος πίνει από το φλιτζάνι που πρόκειται να ερμηνευτεί, το ενεργειακό του αποτύπωμα εγκλωβίζεται σε αυτό και έτσι έχουμε σαν αποτέλεσμα την εξήγηση των συμβόλων που αφορούν το συγκεκριμένο άτομο και γεγονότων που το αφορούν. Στο λεξικό αναλύονται τα πιο σημαντικά σύμβολα της Τεϊομαντείας.
Άγκυρα

Μια σταθερή σχέση με γερές βάσεις, μια σχέση περνάει πλέον σε ένα νέο επίπεδο όμως αυτό μπορεί να φέρει και μεγαλύτερες ευθύνες. Με αρνητικά σύμβολα γύρω, οι ευθύνες και τα βάρη μπορεί να είναι πολλά και να επιβαρύνουν τη σχέση.

Αλεπού

Δηλώνει απιστία, ψέματα και κάποια ερωτική σχέση που δεν έχει γερές βάσεις. Ανάλογα το συνδυασμό μπορεί να δείχνει κάποιο άτομο που είναι διπρόσωπο και μπορεί να σας βλάψει.

Αλυσίδα

Αν η αλυσίδα είναι αρμονική και λεπτή είναι καλό σημάδι, δείχνει μια καλή σχέση και έναν καλό γάμο, αν η αλυσίδα δείχνει να είναι βαριά και χοντρή τότε προμηνύει προβλήματα και δεσμά που σας κρατάνε μακριά από τα όνειρα και τους στόχους σας. Όταν είναι μπερδεμένη ή σπασμένη τότε θα πρέπει να είστε προσεκτικοί στις κινήσεις σας και στις αποφάσεις που έχετε να πάρετε.

Αράχνη

Δώρα και βοήθεια που θα πάρετε. Ακόμα δείχνει, καρμική σχέση που τα γύρω σύμβολα θα δείξουν αν θα σταθεροποιηθεί ή αν θα υπάρξουν προβλήματα. Προσέξτε καλά τα σύμβολα που υπάρχουν γύρω από την αράχνη, θα καταλάβετε αν η σχέση αυτή θα σας ευνοήσει ή θα σας βλάψει.

Αστέρι

Καλή τύχη, σταθερότητα και ασφάλεια. Αγνή αγάπη σε μια σχέση και καθαρές προθέσεις.

Αφτί

Απρόσμενες και ξαφνικές ειδήσεις. Τα σύμβολά που υπάρχουν γύρω του θα σας δείξουν αν θα είναι καλές ή κακές.