Τράπουλα Η Χαρτομαντεία είναι μια μαντική τέχνη, η οποία χρησιμοποιεί κάρτες με πρόσωπα και αριθμούς, για να ερμηνεύσει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Η Χαρτομαντεία είναι μια από τις παλαιότερες και πιο κοινές μορφές μαντείας. Η Απλή Τράπουλα ήρθε στην Ευρώπη τον 14ο αιώνα από τη Μέση Ανατολή. Τα χαρτιά έχουν τη δική τους προσωπικότητα και τρόπους με τους οποίους αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, για να αναπτύξουν μια ιστορία ή μια συνολική εικόνα του θέματος.
Από τον Κωνσταντίνο Πάππα, τηλ. επικ. 2106814266