Ρούνοι Ρούνος σημαίνει ''κάτι που ψιθυρίζεται'', από το ''ru'' που σημαίνει ''μυστικό'' ή ''ψίθυρος'', οι Ρούνοι μπορούν και μας καθοδηγούν για τις ενέργειες που χρειάζονται να γίνουν ώστε να επιτευχθεί αυτό που θέλουμε και μας δείχνουν την έκβαση που θα έχει μια κατάσταση. Μέσα από τους Ρούνους καταλαβαίνουμε πως τα πάντα γύρω μας υπάρχουν για κάποιο λόγο, ίσως πολύ πιο περίπλοκο απ' αυτό που θα μπορούσαμε να καταλάβουμε και πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε υπέρ μας. Το ρίξιμο των 4 καρτών μπορεί να σας συμβουλέψει πάνω σε όποιο θέμα επιθυμείτε.
Από τον Κωνσταντίνο Πάππα, τηλ. επικ. 2106814266