Ρίξε τα ταρώ Η Ταρώ αποτελείται από 78 Μυστικιστικές Κάρτες, 22 που αποτελούν την Μεγάλη Αρκάνα και 56 που αποτελούν τη Μικρή Αρκάνα. Η λέξη Ταρώ προέρχεται από την εβραϊκή λέξη ROTA που σημαίνει Τροχός ή από την Λατινική λέξη ΤORA που σημαίνει Νόμος ή Δίκαιο. Κάθε Κάρτα αντιπροσωπεύει ένα Αρχέτυπο και μια παράσταση ζωής. Η Ταρώ είναι όμως και μια δίοδος που μπορεί να μας βοηθήσει να κάνουμε μια βαθιά ενδοσκόπηση μέσα μας και να δούμε πτυχές του εαυτού μας που δεν γνωρίζαμε καν ότι υπάρχουν, να δούμε τις καταστάσεις όπως πραγματικά είναι και να αντιληφθούμε το πραγματικό νόημα των καταστάσεων γύρω μας. Η συγκεκριμένη μέθοδος των 4 καρτών μπορεί να δείξει ξεκάθαρα την εξέλιξη ενός θέματος που μας απασχολεί.
Από τον Κωνσταντίνο Πάππα, τηλ. επικ. 2106814266


Μέθοδος των 4 καρτών Επίλεξε την προβλεψή σου