Οι Ημέρες και ο Γάμος Αν σκοπεύετε να παντρευτείτε, πριν κάνετε το μεγάλο βήμα, ανακαλύψτε ποια μέρα είναι η κατάλληλη, ώστε ο γάμος σας να στεριώσει!
Από τον Τάκη Τσαρόπουλο, τηλ. επικ. 2108646051