Αστρολογικός Χάρτης

Ο Αστρολογικός χάρτης είναι μία συμβολική παρουσίαση της θέσεως των πλανητών (Ήλιου, Σελήνης, Αφροδίτης, Άρη, Δία, Κρόνου, Ουρανού, Ποσειδώνα, Πλούτωνα), τη στιγμή της γεννήσεως ενός ατόμου. Κάθε πλανήτης βρίσκεται σε κάποιο συγκεκριμένο ζώδιο, σε μία δεδομένη στιγμή και επηρεάζει με διαφορετικό τρόπο την προσωπικότητα και την συμπεριφορά μας. Όπως θα έχεις παρατηρήσει και στην καθημερινότητά σου, δύο άνθρωποι που έχουν ακριβώς το ίδιο ζώδιο, μπορεί να έχουν εντελώς διαφορετική προσωπικότητα (πχ ο ένας να είναι ευαίσθητος και ο άλλος δυναμικός). Αυτό συμβαίνει γιατί έστω και αν γεννήθηκαν την ίδια περίοδο, οι πλανήτες τους βρίσκονται σε διαφορετικά ζώδια και σχημάτιζαν διαφορετικές όψεις μεταξύ τους.
Από τον Κωνσταντίνο Πάππα, τηλ. επικ. 2106814266


Ημερομηνία και ώρα γέννησης
Τόπος γέννησης