• 15/2

    Πνεύματα οδηγοί - Σαμανική αστρολογία

    Κάθε άνθρωπος από τη στιγμή που γεννιέται έχει τα πνεύματα που τον καθοδηγούν στη ζωή του, αυτό που ονομάζουμε 'Πνεύματα Οδηγοί'. Τα πνεύματα αυτά είναι άυλες οντότητες και υπάρχουν σε ένα ανώτερο επίπεδο δόνησης.

  • 15/2

    Σαμανική αστρολογία: Ζώα

    Τα Ζώα Πνεύματα Οδηγοί είναι μέρος της Σαμάνικης παράδοσης και του Ανιμισμού. Είναι πνευματικοί οδηγοί, πολύτιμοι βοηθοί, προστάτες και σύμμαχοι που μπορούν να σας βοηθήσουν να περιηγηθείτε μέσα από τις προκλήσεις της ζωής, τις αλλαγές και τις μεταβάσεις.